Dự án

Huyện đồng Phú

Giá: 6 triệu/m2

Diện tích: 100

Huyện Chơn Thành

Giá: cập nhật

Diện tích: 4,600ha

Thành Phố đồng Xoài

Giá: 1,2 tỷ

Diện tích: 4,7 ha

Huyện đồng Phú

Giá: 5.5 triệu/m2

Diện tích: 2.7ha

Thành Phố đồng Xoài

Giá: Cập nhật

Diện tích: Cập nhật

Huyện đồng Phú

Giá: 1.4 tỷ

Diện tích: 4,5ha

Huyện Phú Riềng

Giá: 285 triệu/nền

Diện tích: 45 ha

Thành Phố đồng Xoài

Giá: 1,8 tỷ

Diện tích: 92,7ha

Huyện Chơn Thành

Giá: 650 triệu

Diện tích: 96,7ha

Thành Phố đồng Xoài

Giá: 7,9 triệu/m2

Diện tích: 2,4ha
Tư vấn Zalo Tư vấn Facebook