Thành Phố đồng Xoài

Thành Phố đồng Xoài

Giá: 1,2 tỷ

Diện tích: 4,7 ha

Thành Phố đồng Xoài

Giá: Cập nhật

Diện tích: Cập nhật

Thành Phố đồng Xoài

Giá: 1,8 tỷ

Diện tích: 92,7ha

Thành Phố đồng Xoài

Giá: 7,9 triệu/m2

Diện tích: 2,4ha
Tư vấn Zalo Tư vấn Facebook